Kontakt z BOK

Numer ewidencyjny:
Zagadnienie:
Imię i nazwisko*:
Adres email*:
Numer telefonu*:
Adres*:
Miejscowość*:
Usługa: Internet
Informacje dodatkowe:
Forma odpowiedzi:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ZWSE TELMAX Sp. z o.o. w Gdyni w celu przedstawienia mi (telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail) informacji o dostępności usługi oraz o warunkach technicznych i cenowych świadczenia usługi. Administratorem danych osobowych jest ZWSE TELMAX Sp. z o.o. w Gdyni. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwane RODO.*
Przepisz kod: