images

Pomoc

Formularz kontaktowy z eBOK

Skorzystaj z niego bez konieczności logowania

Informujemy, że bezpodstawne wezwanie naszych konserwatorów jest odpłatne

Wybierz zakres pomocy

1. Pomiar prędkości mojego łącza internetowego wykazuje mniejszą wartość od zadeklarowanej w umowie

Rekomendujemy przeprowadzanie pomiarów prędkości łącza internetowego na urządzeniu bezpośrednio podłączonym kablem do routera, a nie poprzez WiFi. Na sygnał bezprzewodowy ma wpływ wiele czynników zewnętrznych, które mogą zakłócać wyniki testu. Grubość i struktura ścian, urządzenia elektryczne, czy inne sieci WiFi w okolicy – to elementy, które mogą zaniżać dane o prędkości łącza.

2. Nie pamiętam hasła do mojej sieci internetowej, a chcę podłączyć nowe urządzenia

Każdy router dostarczony przez ZWSE Telmax posiada naklejkę informacyjną, gdzie obok danych o modelu urządzenia, podane jest fabrycznie nadane hasło dostępowe (Password, PSK). Taka naklejka zazwyczaj jest umiejscowiona na spodzie, lub na tylnej ściance urządzenia.

3. Hasło fabryczne routera zostało samodzielnie zmienione, nie pamiętam tego hasła, a chcę podłączyć nowe urządzenia

ZWSE Telmax nie posiada dostępu do żadnych haseł naszych Abonentów. W takim przypadku zalecamy zrestartowanie routera, przywrócenie go do ustawień fabrycznych i ponowne ustawienie nowego hasła dostępowego. Przywrócenie do ustawień fabrycznych to indywidualna cecha routera i ta czynność jest opisana w instrukcji jego obsługi.

4. Mam problemy z sygnałem WiFi. W niektórych pomieszczeniach urządzenia tracą połączenie z siecią, lub nie mogą go wcale nawiązać

Przyczyny niepoprawnego działania sieci WiFi mogą być bardzo różne. Najczęściej powodem zakłóceń sygnału jest struktura budynku lub inne sieci bezprzewodowe. Zbrojenia ścian, poprowadzone w nich instalacje to elementy, które mogą blokować sygnał. Każde z urządzeń możemy połączyć bezpośrednio z routerem przy pomocy kabla i jeżeli wówczas mamy dostęp do internetu, to jest to wskazówką, że zakłócenia lub brak połączenia powodują czynniki zewnętrzne. Najczęstszym rozwiązaniem takiego problemu jest zastosowanie wzmacniaczy sygnału sieci WiFi lub zmiana umiejscowienia routera.

5. Co jest niezbędne do korzystania z internetu na komputerze?

Do korzystania z internetu potrzebny jest komputer z zainstalowaną kartą sieciową i obsługą protokołu TCP/IP.

6. Czy można podłączyć dwa komputery do Internetu?

Tak. Należy tylko we własnym zakresie zakupić router do sieci kablowej, który pozwala na współdzielenie łącza internetowego. W takim przypadku router podłączyć trzeba do terminala światłowodowego, a komputery do routera. W zależności od wyposażenia routera komunikacja z nim może być przewodowa lub bezprzewodowa.

7. Co zrobić aby bezpiecznie korzystać z domowej sieci komputerowej?

Domowa, lokalna sieć komputerowa, zbudowana na kablu, w zasadzie nie wymaga specjalnej troski. Natomiast sieć bezprzewodowa (WiFi) wymaga ustawień szyfrowania transmisji oraz hasła, które ustawiamy zgodnie z instrukcją routera. Takie same parametry sieci WiFi należy następnie wpisać konfigurując sieć na komputerze. Zostawienie sieci WiFi otwartej, niezabezpieczonej, może prowadzić do wykorzystania naszego sprzętu, bez naszej wiedzy, do dokonywania przestępstw internetowych.

8. Czy transmisja danych poprzez Internet w sieci telewizji kablowej ma wpływ na jakość obrazu telewizyjnego?

Transmisja danych oraz związany z nią dostęp do Internetu poprzez sieć telewizji kablowej nie ma żadnego negatywnego wpływu na jakość odbieranego sygnału telewizyjnego oraz radiowego.

9. Jakie są parametry jakościowe usługi Internetu oferowanego przez Operatora?

ZWSE Telmax Sp. z o.o. oferuje minimalny poziom jakości usług transmisji danych w usłudze Internetu na poziomie 90 % nominalnej prędkości dla danych wysyłanych i odbieranych zawartej w umowie abonenckiej. Prędkości pobierania danych i prędkości wysyłania danych, mierzone są za pomocą testów dostępnych na stronie internetowej Operatora pod adresem https://www.zwsetelmax.pl. Pomiar powinien być wykonany bezpośrednio na porcie urządzenia, które Abonent otrzymał w ramach usługi Internet.

1. Nie przysłano mi faktury za usługi ZWSE Telmax

Bardzo częstym powodem takiej sytuacji, jest przekierowanie wysyłanej korespondencji do folderu SPAM. Prosimy o sprawdzenie, czy to tam nie znajduje się oczekiwana faktura oraz oznaczenie wiadomości od ZWSE Telmax jako „pożądane / zaufane” (w zależności od używanego programu pocztowego). Fakturę za usługi można też znaleźć na koniec eBOK: www.ebok.zwsetelmax.pl w zakładce: FINANSE→ RACHUNKI.

2. Gdzie znajduje się Biuro Obsługi Klienta ZWSE Telmax

ZWSE Telmax zaprasza wszystkich Państwa do Biura Obsługi Klienta w Wejherowie, ul. Przemysłowa 3. Wskazówki dotyczące dojazdu i informacja o godzinach pracy biur znajdują się w zakładce Kontakt na stronie www.zwsetelmax.pl.

3. Jakie dokumenty należy przygotować do podpisania umowy abonenckiej?

I) w przypadku pierwszej umowy należy przedstawić:
 • dowód osobisty oraz drugi dokument ze zdjęciem bądź kartę stałego pobytu – dla Klientów z Państw Unii Europejskiej
 • akt własności lokalu bądź przydział mieszkaniowy/księgę wieczystą (dokument nadania numeru domu w przypadku gdy w akcie własności widnieje tylko numer działki)
 • pełnomocnictwo notarialne oraz ksero dowodu osobistego w przypadku gdy osoba, na którą ma być podpisana Umowa, nie może przyjść osobiście.
II) w przypadku kiedy umowa ma być podpisana przez Najemcę lokalu, w którym ma być podłączona usługa:
 • właściciel powinien pojawić się wraz z najemcą w Biurze Obsługi Klienta i następującymi dokumentami: akt własności lokalu, umowa najmu, dowody tożsamości. Potrzebna będzie również pisemna zgoda właściciela lokalu na podpisanie umowy przez najemcę. Dodatkowo najemcę sprawdzamy w BIG-u.
III) w przypadku zmian w Umowie bądź aktywacji kolejnej usługi wymagamy od Klienta wyłącznie dowodu osobistego. Zmian w umowie może dokonać osoba, na którą podpisana jest umowa bądź inna, notarialnie do tego upoważniona. IV) w przypadku podpisywania Umowy Abonenckiej na firmę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, należy przedstawić:
 • dokument nadania : NIP, REGON oraz wpis do ewidencji (KRS),
 • jeden z dokumentów : akt własności lokalu, umowę najmu, umowę użyczenia, przydział mieszkaniowy, księgę wieczystą (odpis z księgi wieczystej),
 • pełnomocnictwo notarialne – w przypadku gdy Zarząd bądź właściciel firmy przekazuje załatwienie formalności osobie upoważnionej.
W przypadku gdy lokal jest wynajmowany na potrzeby prowadzenia działalności, do sporządzenia umowy niezbędna jest obecność właściciela lokalu. Dodatkowo Najemcę sprawdzamy w BIG-u.

4. Kto może dokonywać zmian w umowie?

Wszelkie zmiany w umowie mogą być dokonane jedynie przez osobę, która umowę podpisała, czyli Abonenta. Jeśli nie może się ona osobiście pojawić w naszym biurze, wówczas osoba Ją zastępująca musi mieć upoważnienie notarialne od Abonenta i swój dowód osobisty.

5. Czy po zawarciu umowy modem przechodzi na własność Klienta?

Zgodnie z zawieraną umową modem jest własnością Operatora, czyli ZWSE Telmax Sp. z o.o.. Klient podczas trwania umowy użytkuje go i jest zobowiązany do jego zwrotu wraz z zasilaczem, opakowaniem, płytką CD ze sterownikami i kablami sieciowymi w stanie nienaruszonym, po zakończeniu umowy.

6. Kiedy może nastąpić zawieszenie usług?

Zawieszenie usług może nastąpić w wyniku nieopłacenia rachunku. Przed wyłączeniem usług Klient otrzymuje pismo informujące o kwocie zadłużenia i o terminie, w którym należy dane zadłużenie uregulować.

7. Jaki jest okres wypowiedzenia umowy w Operatora i jaką umowę możemy wypowiedzieć?

Z końcem każdego miesiąca można wypowiedzieć trwającą umowę, jednakże będzie się to wiązać z koniecznością poniesienia kary i odpowiednich kosztów. Tylko w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, zgodnie z naszym regulaminem, Abonentowi przysługuje prawo rozwiązania jej z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec przyjętego w umowie Abonenckiej Okresu Rozliczeniowego, bez konieczności ponoszenia kosztów. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wymaga, dla swej skuteczności, zachowania formy pisemnej wraz z podaniem przyczyny. W przypadku utraty przez Abonenta tytułu prawnego do lokalu, Abonentowi temu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

8. Czy zmieniając miejsce zamieszkania, można przenieść posiadane usługi?

Istnieje możliwość przeniesienia usług oraz cesji umowy ze względu na zmianę miejsca zamieszkania. Należy jednak najpierw upewnić się czy w nowym miejscu zamieszkania istnieje sieć ZWSE Telmax Sp. z o.o. oraz trzeba pamiętać, że usługa ta jest płatna zgodnie z obowiązującym, na dzień cesji umowy, cennikiem.

9. Komu należy zgłaszać usterkę i jak szybko jest usuwana?

Wszelkie usterki należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta osobiście w Wejherowie telefonicznie pod numerem 58 736 13 14, korzystając z Internetowego Biura Obsługi Klienta [eBOK] na http://zwsetelmax.pl wypełniając formularz zgłoszeniowy. System eBOK w weekend nie jest obsługiwany, zatem należy pamiętać, iż usterki zgłoszone w tym systemie zostaną rozpatrzone w pierwszym dniu roboczym. Wszystkie zgłoszenia staramy się usuwać jak najszybciej (maksymalny czas oczekiwania to 36 godzin).

10. Kto może korzystać z usług eBOK i w jaki sposób?

Konto na eBOK założyć może każdy Klient Operator. Wystarczy zalogować się na naszym Internetowym Biurze Obsługi Klienta na https://ebok.zwsetelmax.pl. . Po zalogowaniu się do eBOK będziemy mieli dostęp do wielu przydatnych informacji tj.: na temat bieżących faktur i wpłat. Będziemy mogli zgłosić ewentualną usterkę lub zamówić rozmowę z konsultantem.

11. Jaki jest stan mojego konta?

Każdy Klient może dowiedzieć się o stanie swojego konta na kilka sposobów :
 • w siedzibie Operatora w Biurze Obsługi Klienta – saldo może być podane jedynie właścicielowi konta po uprzednim okazaniu dokumentu tożsamości,
 • z faktury VAT – na każdej fakturze umieszczona jest informacja o aktualnym stanie konta,
 • telefonicznie – saldo może być podane jedynie właścicielowi konta po uprzedniej weryfikacji danych osobowych.

Sposoby płatności

Płatności można dokonać w każdej placówce bankowej lub w urzędzie pocztowym.

Kontakt z doradcą
Imię*:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
Usługa:
Adres instalacji
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Mieszkanie:
Wyślij
Asystent
Zamknij okienko asystenta ASYSTENT

Adres biura obsługi klienta

 • Wejherowo, ul. Przemysłowa 3
 • Krokowa, ul. Krótka 7

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ