images

Przyłącze

Zachęcamy do złożenia wniosku na wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego. Złożenie takiego wniosku pozwoli nam ocenić czy istnieje możliwość wykonania przyłącza telekomunikacyjnego i określić koszt prac. W celu zmniejszenia kosztów budowy przyłącza zalecamy do składania większej ilości wniosków z danej ulicy. Większa ilość przyłączy końcowych z danego rejonu zmniejszy bowiem koszty przyłącza indywidualnego.

ZWSE Telmax Sp. z o. o. świadczy usługi internetu w oparciu o niezawodną technologię światłowodową. Światłowód, to włókno szklane, za pomocą którego przesyłanie danych odbywa się za pomocą światła. Przewagą technologii światłowodowej jest zawrotna szybkość, niezawodność i stabilność łącza internetowego zapewniającego dostęp do internetu.

Prosimy o wypełnienie formularza o wykonanie przyłącza telekomunikacyjnego. Wniosek pobrany prosimy wysłać na adres telmax@zwestelmax.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 58 736 13 14.

FORMULARZ
O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA WŁĄCZENIA NIŻEJ WYMIENIONEJ NIERUCHOMOŚCI DO SIECI OPERATORA TELEKOMUNIKACYJNEGO „ZWSE TELMAX SP Z O. O.” ORAZ SPORZĄDZENIE WSTĘPNEJ WYCENY
Wnioskodawca:
Nazwa Firmy/Imię Nazwisko*
Telefon kontaktowy*
Adres email*
Adres instalacji:
Miejscowość*
Ulica / Nr*
(jeżeli budynek nie ma przydzielonej ulicy i nr budynku proszę podać jak poniżej)
Działka nr, Obręb*

Oświadczenie Wnioskodawcy:

Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania wyżej wymienioną przeze mnie nieruchomością, przez co upoważniam Operatora ZWSE Telmax Sp. z o. oraz podmioty wykonujące zadania w jego imieniu i na jego rzecz do prowadzenia wszelkich czynności związanych z wydaniem warunków technicznych i sporządzenia wstępnej wyceny budowy przyłącza telekomunikacyjnego.

Wobec powyższego składam niniejszy formularz wg poniższego opracowania i podanych informacji


A. Dane długości przyłącza na nieruchomości (działki) Wnioskodawcy
A Odcinek przyłącza (kabla w metrach) Dane informacyjne Uwagi
A1 Odległość od planowanego wejścia przyłącza telekomunikacyjnego (kabla) od granicy ogrodzenia do ściany wejścia kabla do budynku. Film instruktażowy Należy podać orientacyjną długość w m przyłącza telekomunikacyjnego (kabla) od granicy nieruchomości z pasem drogowym do budynku Wnioskodawcy.
A2 Odległość od miejsca wejścia kabla tj od ściany budynku do projektowanego gniazda antenowego (miejsca zakończenia projektowanego przyłącza) lub istniejącego punktu dystrybucyjnego Film instruktażowy Punkt dystrybucyjny to taki punkt np. szafka w której znajdują się przewody telekomunikacyjne (przewody antenowe, przewody telefoniczne, domofonowe, alarmowe komputerowe).

Należy podać orientacyjną długość w m przyłącza telekomunikacyjnego od ściany budynku (miejsca gdzie będzie wprowadzony kabel telekomunikacyjny) do punktu dystrybucyjnego lub gniazda (miejsce zakończenia wprowadzonego do budynku kabla)
A3 Dodatkowe gniazdo końcowe (np. drugi odbiornik w tym samym budynku) Film instruktażowy Należy podać orientacyjną długość przyłącza telekomunikacyjnego od punktu dystrybucyjnego lub gniazda antenowego (miejsce zakończenia wprowadzonego do budynku projektowanego przewodu) do kolejnego gniazda (miejsce zakończenia dodatkowego przewodu)
A4 Kolejne dodatkowe gniazdo końcowe (trzeci odbiornik) Należy podać orientacyjną długość przyłącza telekomunikacyjnego od punktu dystrybucyjnego lub gniazda antenowego (miejsce zakończenia wprowadzonego do budynku projektowanego przewodu) do kolejnego gniazda (miejsce zakończenia dodatkowego przewodu)

B. Opis nieruchomości
B Opis nieruchomości (działki) Dane informacyjne Uwagi
B1 Proszę podać czy nieruchomość jest w trakcie budowy czy już jest zakończona i zamieszkana Teren zabudowy Teren zamieszkały
B2 Informacje dotyczące kanałów/rurociągów kablowych - czy na nieruchomości istnieje (na odcinku od granicy nieruchomości do budynku) kanał lub rurociąg kablowy umożliwiający zainstalowanie w nim projektowanego kabla telekomunikacyjnego o śr 10 mm Tak Nie Film instruktażowy
B3 Czy zaplanowany przebieg przyłącza telekomunikacyjnego przebiega przez tereny zielone (trawnik, rabaty kwiatowe) Film instruktażowy Należy wpisać rodzaj terenu zielonego i ilość metrów np. Trawnik 10,0 m
B4 Czy zaplanowany przebieg przyłącza telekomunikacyjnego przebiega przez tereny zabudowy nawierzchni (np. grunt rodzimy, chodniki, kostka brukowa, inny rodzaj nawierzchni) Film instruktażowy Należy podać rodzaj zabudowanej nawierzchni i ilość metrów np. kostka 10,0 m

C. Opis budynku
C Opis budynku Dane informacyjne Uwagi
C1 Proszę podać informacje na temat posiadanej wewnątrz budynku instalacji kablowej - czy w budynku jest punkt dystrybucyjny sygnałów telekomunikacyjnych Punkt dystrybucyjny to np. szafka do której wprowadzono z gniazd przewody telekomunikacyjne Należy wpisać TAK lub NIE oraz gdzie się znajduje taki punkt (np. Piwnica, Garaż, Parter/Przedpokój, Poddasze)
C2 Proszę podać informacje dotyczące Punktu dystrybucyjnego - jakie sieci teletechniczne schodzą się do punktu dystrybucyjnego Należy wpisać rodzaje sieci (np. kable antenowe, kable światłowodowe, kable UTP skrętki komputerowe itp)

D. Zapotrzebowanie na usługi – Proszę podać jakimi usługami jest Pan/Pani zainteresowana
D Nazwa pakietu Wybór Uwagi
D1 Internet Lista kanałów w poszczególnych pakietach jest dostępna na www.zwsetelmax.pl
* W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy na stronę www.pelmar.pl lub prosimy o kontakt na nr 58 536 17 03
E. Proszę do formularza załączyć niżej wymienione załączniki
E Nazwa załącznika Fotografia
E1 Fotografia pasa drogowego przed posesją (wymagana) - maksymalny rozmiar pliku 1mb
E2 Fotografia terenu nieruchomości (wymagana) - maksymalny rozmiar pliku 1mb
E3 Własny rysunek schematowy przebiegu przyłącza na nieruchomości w budynku i na zewnątrz (wymagany) - maksymalny rozmiar pliku 1mb
E4 Mapka z zasobów ewidencji gruntów (opcjonalnie) - maksymalny rozmiar pliku 1mb

F. Inne informacje podane przez klienta

Proszę podać w poniższych tabelach czy ma Pan/Pani zawarte umowy na:

F1 Internet F2 Telewizja F3 Telefon
ZWSE Telmax Sp z o. o. informuje klienta, iż jego dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/We (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), zwanego dalej RODO i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Ustawy z dnia 16.07.2004r. będą przetwarzane przez Operatora ZWSE Telmax Sp z o. o.

Klient oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach prezentacji produktów i usług świadczonych przez Dostawcę, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz oświadcza, że został poinformowany o możliwości wglądu w te dane, jak i pozostałe udostępnione Dostawcy usług o możliwości ich korekty oraz wniesienia sprzeciwu co do dalszego ich przetwarzania

*pole obowiązkowe
Kontakt z doradcą
Imię*:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy*:
Adres e-mail*:
Usługa:
Adres instalacji
Miejscowość:
Ulica:
Nr domu:
Mieszkanie:
Wyślij
Asystent
Zamknij okienko asystenta ASYSTENT

Adres biura obsługi klienta

  • Wejherowo, ul. Przemysłowa 3
  • Krokowa, ul. Krótka 7

Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [x] ZAMKNIJ